Kolindlund kanal

Du kan låne et fiskekort til Kolindsund kanalerne.

Henvendelse til: John Larsen, Fyel Skovvej 15, 8752 Østbirk

Kolindsundkanalerne ligger på Djursland og har sit udløb i Kattegat lige syd for Grenå havn.
Kanalerne har en meget varieret bestand af fiskearter. Der kan fanges havørred, gedde, regnbueørred, brasen, skaller, ål.
Desuden fanges der hvert år enkelte laks og bækørreder.

Du kan finde flere oplysninger på denne hjemmeside www.grenaa-sportsfiskerforening.dk