Fiske vand for medlemmer af BOS

Fiske vand for medlemmer af BOS.

Gudenåen

Vi har fiskeret på et godt stykke af Gudenåen, der strækker sig fra broen ved Bredstenbro og nedstrøms derfra til Vestbirksøerne. Fra Bredstenbro til Bredvadmølle er det tilladt at opholde sig på den vestlige side af åen. Bemærk at det ikke er hele strækningen hvor der må fiskes (Se kortene herunder) På dette stykke af Gudenåen, kan der fanges Bækørred, Søørred, Gedde, Aborre, Stalling ( Bemærk at stallingen er total fredet) Ål, Brasen, Skaller.

Vestbirksøerne

Vi har fiskeretten i alle 3 søer og der må fiske fra båd i perioden fra 16 Juni til 28 Februar og i tidsrummet fra 8-18. Bemærk at der ikke må bruges nogen form for motor til fremdrift af båd, hverken el eller benzin.

Vestbirk søerne består af:

  • Vestbirk Sø
  • Naldal Sø
  • Bredvad Sø

I søerne er det hovedsaglig, Gedde, Aborre, ål og Fredfisk (Suder, Brasen og Skaller) der fanges, men der kan også fanges Søørred og Sandart.