Mindste mål

Fredningstider i ferskvand
Art Start Slut Note
Bækørred

16/11

15/1

Ferskvandskrebs

1/10

1/10

31/7

31/3

Hunkrebs
Hankrebs
Gedde

1/4

30/4

Havørred

16/11

15/1

Helt og Heltling

1/11

31/1

Laks

16/11

15/1

Sandart

1/5

31/5

Skrubbe

15/2

14/5

Hunskrubber med rogn
Snæbel

1/1

31/12

Totalfredet
Stalling

15/3

15/5

Totalfredet
Sø-ørred

16/11

15/1

 

Fredningstider i saltvand

Art

Start

Slut

Note
Havørred

16/11

15/1

Havørred i gydedragt (farvede fisk)
Helt

1/11

31/1

I Ringkøbing og Stadil fjorde er helt dog fredet i perioden 1. november – 28.(29.) februar
Laks

16/11

15/1

Laks i gydedragt (farvede fisk)
Rødspætte (Hun)

15/1

30/4

Skagerak, Kattegat, Vestlige Østersø, Øresund, Isefjorden, Roskilde Fjord, Limfjorden.
Skrubbe (Hun)

1/2

30/4

Vestlige Østersø og Lillebæltsområdet (område 22).
Snæbel

1/1

31/12

Totalfredet
Ålekvabbe

15/9

31/1

Drægtige hunner

Bemærk: I salte vande gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må kun helt blanke fisk med løse skæl hjembringes. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

Mindstemål for fisk i fersk- og saltvand
For følgende fiskearter er der fastsat følgende mindstemål. Totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids

Mindstemål for fisk i fersk- og saltvand

Art

Mindstemål

Note

Aborre

20 cm

I saltvand
Aborre

Ingen

I ferskvand
Bars

36 cm

Bækørred

30 cm

I ferskvand
Ferskvandskrebs

9 cm

Gedde

60 cm

I ferskvand
Gedde

60 cm

I saltvand
Gulål

35,5 cm

I saltvand. I Limfjorden 38 cm, i Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde 29,5 cm
Gulål

45 cm

I ferskvand
Havørred

40 cm

Havål

58 cm

Helt

36 cm

I Ringkøbing Fjord: 34 cm
Hestemakrel

15 cm

Hvilling

23 cm

Ising

25 cm

Nordsøen, Østersøen og Bælterne
Ising

23 cm

Skagerak og Kattegat
Kuller

35 cm

Østersøen og Bælterne
Kuller

32 cm

Nordsøen, Skagerak og Kattegat
Kulmule

40 cm

Laks

60 cm

Lubbe

30 cm

Malle

15 cm

Multe

20 cm

Pighvar

30 cm

Rødspætte

27 cm

Rødtunge

26 cm

Sandart

50 cm

I ferskvand og Randers Fjord
Sej

40 cm

(Mørksej)
Skrubbe

25,5 cm

Skærising

28 cm

Slethvarre

30 cm

Stalling

33 cm

Stamsild

30 cm

Sø-ørred

40 cm

Søtunge

24,5 cm

Torsk

40 cm

Nordsøen og Skagerrak
Torsk

38 cm

Østersø og bælterne, underområde 22-32
Torsk

35 cm

Limfjorden og Kattegat
Tunge

24, 5 cm

Ålekvabbe

23,0 cm

For hornfisk og regnbueørred er der ikke fastsat mindstemål.