Referater fra ture, møder og generalforsamling

Indholdet på denne side kommer i kronologisk rækkefølge, altid med den seneste artikel øverst.


Referat af Ordinær generalforsamling 25 februar 2020

9 medlemmer deltog,

1.Valg af dirigent

Tommy Henriksen, som kunne konstatere at indkaldelse var blevet gjort rettidigt via hjemmesiden

2. Formandens beretning

Ved Carlo Gregersen

Et stille og roligt år uden de store begivenheder. Beretningen indeholdte en gennemgang af årets ture.

3. Regnskabsberetning

Ved Tommy Henriksen

Kunne fremlægge et revideret regnskab med er resultat på – 6.017 dkk. Set i lyset af at det har været et stille år uden mange udgifter, kræver dette at vi øger vores indtægter fremadrettet. Se mere under pkt. 10 og 12

 

 

Årsregnskab 2019

 
     

1

Annoncer

1.400,00

2

Kontingenter

11.915,00

3

Fiskekort salg

9.675,00

4

Indskud

0,00

5

Gaver

0,00

6

Lokale tilskud

0,00

7

Renter

0,00

8

Diverse

0,00

9

Arrangementer

1.000,00

10

Medlemstilskud

0,00

11

Grej salg

0,00

     

Indtægter i alt

23.990,00

     
     

111

Lodsejere

10.347,27

112

Kontingenter

0,00

113

Gaver

0,00

114

Generalf./møder

1.714,00

116

Lokale leje m.v.

8.400,46

117

Både / Fiskerikontrol

0,00

118

Hytte / Grund

3.975,21

119

Kontorhold

454,25

120

Diverse / Kursus

0,00

121

Arrangementer

1.789,40

122

Gebyrer

3.327,25

123

Grej køb

0,00

     

 

Udgifter i alt

30.007,84

     

 

Årets resultat

-6.017,84

     
     
 

Aktiver

19.444,37

 

Bank

 
     
 

Hytte / Grund

71.000,00

     

 

Aktiver i alt

90.444,37

     

4. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

5. Valg af formand:

Afg. Carlo Gregersen

Carlo Gregersen blev genvalgt

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Afg. John Larsen                                                           Modtager genvalg

Afg. Tommy Henriksen                                                 Modtager genvalg

Begge blev valgt.

7. Valg af én bestyrelsessuppleant:

Afg. Svend Damgård

Svend Damgård blev valgt

8. Valg af én revisor

Afg. Benny Andersen

Genvalg til Benny Andersen

9. Valg af revisorsuppleant

Afg. Kim Vang

Genvalgt til kim Vang

10. Fastsættelse af kontingent og indskud

Kontingent hæves fra 2021 med 50 dkk for senior og familiemedlemmer + stigning fra Danmarks sportsfiskerforbund.

11. Indkomne forslag fra medlemmer

Ingen forslag

12. Diverse

Carlo uddelte årets pokaler.

Torskekonge blev Svend Damgaard

Klubmester blev Carlo med en Rødspætte fra Langeland på 1,2 Kg

Hornfiskepokalen gik til Tommy Henriksen.

Derudover kunne Tommy Henriksen oplyse at Skov og naturstyrelsen har hævet deres leje på Vestbirksøerne til 6.500 dkk pr. Derved forventer BOS at hæve priserne på fiskekort solgt igennem Vestbirk Camping for at kompensere for dette.


Referat af torsketur Thyborøn d. 5 oktober 2019

En særdeles blæsende dag på Vesterhavet, som ikke kastede mange fisk af sig. Dagens største torsk blev fanget af Svend Damgaard på ca. 2,5 Kg

Referat af Grundlovsdag 5 Juni 2019

Den årlige fiskekonkurrence ved Grundlovsdag blev afholdt i det fineste vejr. Der var mødt en del medlemmer op til morgenkaffen og mange havde også medbragt fiskestangen. Fiskeriet var som det har været de forgangne år, med fangster af en del mindre bækørreder, lidt aborre og gedder. Dagens største fisk, en Gedde blev fanget af Tommy Henriksen, som dermed kunne hjemtaget pokalen.

Fladfisketuren fra Spodsbjerg den 1.juni 2019.

Der var kun 9 mand med på turen. Disse 9 drog lørdag morgen meget tidlig mod Spodsbjerg, Hvor de gik om bord på m/s Felix. Verner sejlede syd på, ned til den nye fiskeplads. Det blev en rigtig god tur, hvor alle mand fangede fisk, og hvor der til sammen blev fanget 227 flade. Den største fisk vejede 1180 gram.

Carlo

Referat af Hornfisketuren

Der var en yderst blæsende aften ved Alrø, hvilket gjorde fiskeriet nærmest umuligt. Dog kunne man i perioden se lidt hornfisk i overfladen og det lykkedes også at få nogle stykker på krogen, hvor et enkelt stort eksemplar kom med hjem. Vi var 3 mand af sted.

Referat af Ordinær genralforsamling 26 februar 2019

10 medlemmer deltog, hvor vi startede med 1 minuts stilhed for 2 afdøde medlemmer i 2018

Erik Frederiksen 20 Juli 2019

Erik Henriksen 23 oktober 2019

 1. Valg af dirigent

Carlo Gregersen, som kunne konstatere at indkaldelse var blevet gjort rettidigt via hjemmesiden

 1. Formandens beretning

Formandens Beretning v. Tommy Henriksen

Det har været et sørgeligt år i Brædstrup Og Omegns sportsfiskerforening, hvor vi har mistet 2 af være kære medlemmer og venner.

Erik Frederiksen gik bort i sommers efter en længere sygdomsperiode med kræft. Inden hans død overrakte bestyrelsen ham et bevis som æresmedlem af BOS i hans hjem, det er vi utrolig glade for vi nåede. Erik Frederiksen var medlem af klubben siden 80’erne og havde en lang periode som formand, inden han stoppede pga sygdom.

I efteråret mistede vi også Erik Henriksen til Kræft, efter han i løbet af sommeren var blevet syg igen. Erik havde ligeså været medlem siden 80’erne og var i flere omgange i bestyrelsen i klubben, og han havde også en længere formandsperiode. Han modtog et æresmedlemsbevis for han virke i klubben i forbindelse med hans første kræftsygdom i starten af 00’erne.

Æret være deres minde.

Der har heldigvis også været plads til nogle gode fisketure i 2019. (Disse er fjernet fra referatet)

Derudover indtrådte Jens Hansen i bestyrelsen efter Erik Henriksen og Tommy Henriksen overtog midlertidigt kasserer positionen indtil generalforsamlingen.

 1. Regnskabsberetning

På baggrund af Erik Henriksens dødsfald, havde klubben først fået adgang til konto og E-boks i starten af februar. Derfor kunne Tommy Henriksen, som havde midligtidigt overtaget kasserer tjansen efter Erik Henriksen, ikke fremlægge et revideret regnskab. Gereralforsamlingen godkendte at dette blev gjort snarest og derefter oplagt på hjemmesiden.

 1. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

 1. Valg af formand:

Afg. Tommy Henriksen

Carlo Gregersen blev valgt som ny formand

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Afg. Jens Hansen                                                                               Modtager genvalg

Afg. Anker Jørgensen                                                                       Modtager genvalg

Begge blev valgt.

Derudover blev Tommy Henriksen valgt som kasserer, da han aftrådte som formand

 1. Valg af én bestyrelsessuppleant:

Afg.

Svend Damgård blev valgt

 1. Valg af én revisor

Afg. Niels Bøje Hansen

Genvalg til Niels Bøje Hansen

 1. Valg af revisorsuppleant

Afg. Kim Vang

Genvalgt til kim Vang

 1. Fastsættelse af kontingent og indskud

Ingen ændringer

 1. Indkomne forslag fra medlemmer

Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra John Kristiansen omhandlende et medlemsskab af BOS uden at være medlem af DSF og derved nedbringe kontingentet. Bestyrelsen fremlagde ønsket for generalforsamlingen, med følgende kommentarer:

Et billigere medlemsskab må ikke være billigere end et årskort til Vestbirksøerne, da dette ville fjerne salget af fiskekort via Vestbirk camping. Dette kunne have en økonomisk betydning for BOS, men samtidig kunne det give udfordringer med naturstyrelsen, som i værste fald kunne fratage os fiskeretten i søerne, da de får halvdelen af indtægterne

Et medlemsskab uden for DSF skulle håndteres manuelt af klubben, mht. fakturering og fiskekort.

På sigt kunne det tænkes at et større antal af medlemmerne valgte denne løsning.

Efter bestyrelsen havde fremlagt forslaget, var generalforsamlingen enige om at stemme nej til forslaget.

 1.  

Carlo uddelte årets pokaler.

Torskekonge blev Orla, men en lille tosrk fra Langeland på 1,6 Kg (Dette må vi håbe bliver bedre i 2019)

Klubmester blev Carlo med en Rødspætte fra Langeland på 1,2 Kg


Referat

Fladfisketuren 16-9-2018.

Vi var fuld antal (12 mand), der tog afsted fra Spodsbjerg i stille vejr, vi sejlede til en ny plads vi ikke havde prøvet før. Det var fiskeri på det jævne i antal, men med flere store fisk. Fiskene blev større og større efterhånden, så det var spændende hvor stor den var som vi fik halet ind. Vi fangede ca. 150 mange tæt på 1 kg og 6 var over 1 kg, den største på 1200 g.

Carlo


Referat

Aborretur d.12/6-2018

Mogens – Tommy – Orla og Erik Kørte til nogle søer på Stidsmøllevej for at fiske efter aborrer.

Tommy fik bid i 1. kast på spinner, en aborre på 23 cm, og igen på anden og tredje kast, der var masser af aborrer på denne størrelse.

Vi fangede nok ca. 100 fisk som blev sat ud igen, men 3-4 stk. kom dog med hjem.

Til sidst bed en kæmpe aborre på min spinner (som jeg havde lånt af Mogens), den var 41 cm. Lang og vejede 900g. den var blind på det ene øje. Den fik Orla med hjem til rygning.

En meget fin fiske-aften i juni.

Kasserer

Erik Henriksen


Referat

Fladfisketuren 2-6-2018.

Vi tog afsted 10 mand kl. 7.00 fra Spodsbjerg, for at fiske ved Tranekær. Det var helt vindstille og ingen strøm, så det var ikke det bedste fiskevejr, men vi fangede da ca.200 fladfisk, det var godt på sådan en dag. Den største fisk vejede 800 gram.

Carlo


 

Referat

Åle-tur d. 28/5-2018.

John, Magnus og Erik mødtes på P-pladsen v/ kanalen til Vestbirk sø.

Der var nogle aborrer små som bed på inden det mørknede. Jeg fangede til sidst en lille ål på 40 cm, som blev sat ud igen.

John havde grill og pølser med, så det var en hyggelig aften ved Vestbirk sø.

Vi gik hjem kl. 23:30.

Kasserer

Erik HenriksenREFERAT

Fiskekonkurrence ved Gudenåen Grundlovsdag

I flot solskinvejr blev fiskekonkurrencen ved Gudenåen afholdt på vanlig vis d. 5 Juni. Ca. 15 mennesker var mødt op til morgenkaffe kl. 8 og fra kl. 9 var ca. 10 ihærdige lystfiskere igang med fiskeriet. Der blev i løbet af dagen fanget en del undermålere, både af Bækørred, Gedde og Aborre.

Da fiskeriet blev afsluttet kl.15., var der kun indvejet en fisk der kunne holde målet. En lille aborre fanget af Bjarne Sonberg, som derved fik vandrepokal samt en ny stang med tilhørende hjul og line med hjem.

Selvom størrelsen på fiskene godt kunne være bedre, var det stadig en rigtig god og hyggelig dag.

Tommy Henriksen


REFERAT

Hornfisketur ved Alrø d. 8.5.2018

Vi mødtes på dæmningen ved Alrø, men igen mødte der kun 2 mand op – Svend Damgaard og undertegnede. Lidt for dårligt at der ikke er mere opbakning til arrangementerne. Vi fiskede men hornfiskene var ikke rigtigt i bidehumør denne dag. Vi flyttede ud på den yderste spids, men lige lidt hjalp det. Efter 4,5 time stoppede vi fiskeriet og kørte hjem.

John Larsen


REFERAT

Pigvartur til Vejersstrand d. 21.4.2018

Forventningerne var store da vi skulle afsted, men allerede ved fremmøde fik humøret et hak nedad, da der kun mødte 2 mand op, Svend Damgaard og undertegnede. Vi kørte fra Brædstrup kl. 6 og fik et rundstykke og en kop kaffe i Vejers inden vi startede fiskeriet. Vejret var godt, med en lidt frisk vind fra Nordvest og solskin. Efter 3 timers fiskeri fangede Svend en lille rødspætte, hvilket blev den eneste fisk denne dag. Vi kørte hjemover sidst på eftermiddagen og var i Brædstrup kl. 18.00

John Larsen


Referat

af Generalforsamling d. 21. februar 2018

Den årlige generalforsamling blev på sædvanligvis afholdt i Brædstruphallens cafeteria. Tommy Henriksen blev valgt som dirigent, under pkt. 1, hvorefter han konstaterede at indkaldelsen var sket rettidigt.
Pkt. 2 formandens beretning blev i formandens fravær pga. Sygdom afholdt ved Erik Henriksen:

Efter sidste generalforsamling i 2017 er der jo sket en hel del her i B.O.S.

Særlig de første mdr. af 2017 er gået med at få vores nye hytte op og stå.

Som EF fortalte for et år siden havde han byggetilladelser og nedrivnings tilladelser på plads, så det var bare med at komme i gang. Det startede ca. 20 marts med nedrivning af den gamle hytte. Sidst i marts/først i april blev sokkel huller boret og støbt.

Kort herefter blev hytten leveret, men da det var en meget stor lastvogn, der ikke kunne køre ned i skoven, havde EF lavet aftale med vores Lodsejer Anders Lund, at læsse om på hans store traktor og vogn, således blev hytten leveret på matrikel 5i

John Larsen pakkede hytten ud af plastikken, opdagede at det var den forkerte hytte. Ved at ringe til leverandøren fandt de ud af, at vores hytte stod i Frankrig og var stillet op, vi havde så fået deres hytte. Det endte med et nedslag i prisen på 6.000 kr. og da vi i forvejen havde fået 3.000kr. i rabat endte prisen på 20.000 kr.

Som I nu kan se står hytten hvor den skal og forhåbentlig hævet så meget at vandet ikke kan nå den…

Det var en hurtig gennemgang af byggeriet, som stod færdig til Grundlovsdag.

Her vil jeg sige tusind tak til alle dem som har hjulpet med hytten, men en særlig tak til Formanden Erik Frederiksen og bestyrelsesmedlem John Larsen, uden dem var det ikke blevet til noget.

Så kommer der lidt om årets gang i B.O.S. som startede 1 april med en torsketur til Thyborøn hvor der blev fanget ca. 150 torsk med den største til Svend Damgård med en torsk på 5,2 kg. (Årets største)

B.O.S. blev 75 år d. 9 maj 2017, det blev fejret med en reception på Brædstrup kro d.6/5-2017. Der var bestilt til 45 deltager, men kun 21 personer havde valgt at deltage til en hyggelig sammenkomst med buffet – øl og vand mm. Tak for gaverne.

Lidt trist at der ikke er større interesse for at deltage i et sådan et arrangement.

d.22/5 var der Put and Take tur til Vrads, 5 mand mødte op. Magnus Hågensen fangede de ene fisk som kom op af vandet på ca. 1 kg.

Lørdag d. 27/5 var der en Langelandstur efter fladfisk, men der er ikke et referat af denne tur.

(Fangst ca. 360 fladfisk)

Grundlovsdag ved hytten blev en hyggelig dag med ca. 25 personer i løbet af dagen. I fint vejr blev den nye hytte indviet, og Brian Mikkelsen vandt 1. præmie i fiskekonkurrencen, med dagens eneste fisk, en Bækørred på 33cm.

1/7 var der igen torsketur til Thyborøn. Der var lidt søgang og fiskene ville ikke bide, men der blev fanget en del makreller, 5 torsk, lidt små sej og en enkelt lange. Største torsk på 4,2 kg. gik til Ole Vestergård.

9/9 gik turen igen til Thyborøn. 7 mand fra foreningen fangede 31 torsk, 6 makrel, 1 skægtorsk, 2 knurhaner og 9 blæksprutter på 50-60 cm. En god tur i fint vejr.

DSF afholdte d.16/9 DM i havfiskeri i Lillebælt, med Bramming Lystfiskerforening som arrangør. Vi var så heldige at vinde Bronze medaljer på Brædstrup holdet, bestående af: Kim Vang – Mogens Jørgensen – Tommy Henriksen og undertegnede. Det var desværre sidste gang at Bramming ville arrangere det, fordi der er for lidt tilslutning til at det kan løbe rundt.

Årets sidste fisketur gik til Langeland, med afgang i Spodsbjerg. Det blev til en rigtig god dag på havet, ud for det nordlige Langelands kyst. Fangsten udeblev da heller ikke, for da vi vendte næsen hjemad, var der fanget ikke mindre end 260 fladfisk til de 10 mand som var med, hvor af der var 5 rødspætter på omkring 1 kg med den største på 1160g. Der var også lidt søgang.

Sidst i Juli fik jeg desværre meddelelse om at vores mange årrige fiskekort sælger Kirsten Sørensen Sølyst v/ Vestbirk var afgået ved døden. Vi har hermed kun at sted som sælger fiskekort, nemlig Vestbirk Camping. Jeg satser på vi får en afklaring på dette i løbet af foråret, hvor vi skal holde et møde med Naturstyrelsen, Vestbirk camping og DSF om salg af fiskekort på nettet.

11/12 havde vi juleafslutning i klublokalet.

Vi var holdt 3 bestyrelsesmøder og en del telefon møder gennem året.

Medlemstallet i dag er 99 senior / familie + 8 som ikke har betalt endnu for i år.

Kasserer

Erik Henriksen

Regnskabsberetningen under pkt. 3 blev godkendt med et underskud på knap 33.000 dkk, som hovedsageligt skyldes opførelsen af den nye hytte ved Gudenåen og Foreningens 75 års jubilæum. Klubbens aktiver udgør pr. 31.12.2017:

Bank: 33.131,79 dkk

Hytte/grund: 71.000 dkk

Pkt.4. Ingen Forslag fra bestyrelsen
Pkt. 5. Tommy Henriksen blev enstemmigt valgt som ny formand af generalforsamlingen. Erik Frederiksen ønskede ikke at genopstille pga. Sygdom. I den anledning skal der fra bestyrelsen og klubbens medlemmer lyde et kæmpe stort tak til Erik Frederiksen for de 9 år som formand og det store engagement i klubben. VI er taknemmelige for det store arbejde du har udført i årenes løb.
Pkt. 6. Carlo Gregersen og John Larsen fik genvalg som bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 7. Niels bøje Hansen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant Derudover blev Jens Hansen valgt som ny suppleant, da Tommy Henriksen (bestyrelses suppleant som ikke var på valg) blev valgt som ny formand. Jens Hansen er valgt for et år.
Pkt. 8. Benny Andersen blev genvalgt som revisor
Pkt. 9. Kim Vang blev genvalgt som revisorsuppleant
Pkt. 10. Fastsættelse af kontingent og indskud – ingen ændringer.
Der var ingen indkomne forslag under pkt.11.
Under pkt. 12. evt. Blev der uddelt pokaler ved Carlo. Vinderen fra Grundlovsdag var Brian Mikkelsen. Svend Damgaard blev årets torskekonge med en torsk på 5,2 kG fanget fra Thyborøn. Årelt klubmester blev Erik Henriksen med en stor rødspætte fra Langeland på 1160 gr.

Jens Hansen er nu turleder på torsketurerne fra Thyborøn.

Derudover kunne bestyrelsen fortælle at der er investeret i en ny hjemmeside, da den gamle var for udsat for hacking mm. Ifølge oplysnigner fra designeren af hjemmesiden er den nye fremtidssikret. Adressen er stadig:

www.bosnyt.dk

Til sidst en påmindelse om at medlemmerne skal huske at kontrollere jeres kontaktoplysninger på www.sportsfiskeren.dk


Referat

af fladfisketur til Langelandsbæltet med afgang Spodsbjerg lørdag 14-10-2017

Med kun 10 tilmeldinger til denne tur sejlede vi ud kl. 7:15, vi skulle nordpå udfor Tranekær, hvor vi var kl.8. Således startede fiskeriet efter fladfisk, og mindre end 1 min efter start fangede jeg en skrubbe på 43 cm 800g. Her fiskede vi i et par timer og det gav mange gode isinger og skrubber. Så sejlede vi op til de 3 vindmøller som står længst mod nord, for at fange rødspætter, hvilket var helt rigtig. Der var mange store spætter, som bed lystig. Da vi vendte næsen hjemad 14:30, var det fanget 4 rødspætter over kiloet, med den største på1160g, til undertegnede. Desuden var der også 3-4 stykker på knap 1 kilo. Alt i en rigtig god dag hvor der ca. blev fanget 260 flade og hvor vi alle fik testet vores bølge kundskaber. Tak til Carlo for et super godt arrangement, som gentager sig igen 2 gange i 2018.
Husk at få jeg tilmeldt disse ture.
Mvh.
Erik Henriksen


Referat

af Torsketur til Thyborøn 9-9-2017

Vi var klar til at sejle ud af havnen kl:7 Vejret var perfekt, svag vind og sol hele dagen.7 mand fra vores forening og 5mand udefra, sejlede de 3 timer vest på, inden fiskeriet startede. Fangsterne var nok lidt begrænsede, da vi 7 kun fangede 31 torsk, med den største på 4,3 kg. Udover det var der 6 makrel, 1 skægtorsk,2 knurhane og så det nye herude fra revet af, blev der fanget 9 Blæksprutter 50-60 cm, sådan nogle skabninger har vi aldrig set før (måske de kommer sammen med den blåfinnede Tun) således var turen opfattet af undertegnede som skulle hjem og rense 9 torsk. NB: se billeder i galleri, der er også Jens Hansen (med noget garn han fangede) som fremover er turleder på Thyborøn turene. Husk at tilmelde jer i god tid.

Kasserer Erik Henriksen.


Thyborøn tur 1-7-2017

Vi var 12 mand der sejlede ud med Muddi Kl. 06.45 lørdag morgen i frisk vind, vinden vil lægge sig ved 9 tiden og da kom solen frem, det var godt vejr til at fiske i.
Men fiskene ville bare ikke bide så der blev ikke fanget mange torsk, men en del makrel og nogle små sej en enkelt lange, jeg tror ikke der blev fanget mere end 5 torsk i gennemsnit, så det var lidt ringe med torsk, men skipper kunne se dem på ekkoloddet, så fisken var der.
Største torsk blev fanget af Peder Madsen på 4,4 kg. (ikke medlem i Bos)
Ole Vestergård fik en torsk på 4,2 Kg.
Ud af de 12 personer var 6 medlem i B.O.S., så det kniber stadig med at få vores medlemmer med på disse turer.

M.v.h. Erik Frederiksen


Grundlovsdag 5-6-2017

Vi startede med kaffe på terrassen kl. 8.00 det var rigtig fin vejr til at nyde morgen kaffen og rundstykkerne samt en lille en til.
Fiske konkurrencen startede som altid kl. 9.00 og varer til kl. 15.00. på grund af det gode vejr blev der ikke fanget ret meget , der kom kun en lille bækørred på 33 cm og 360 gram.
Så 1 præmie og pokal gik til Brian Mikkelsen.
Vi fik også vores nye hytte indviet ved samme lejlighed, jeg håber folk vil passe godt på huset så vi kan have det i mange år frem over.
Nordea var også mødt op med en fin donation på 10000,- kr. til hytten.
Velux har givet 20000,- kr. til hytte, Østbirk Savværk har givet et stort tilskud til tømmeret huset står på og Slagballe Malerforretning har givet udvendig grøn Gori maling.
Der var mød ca. 25 personer op til denne hyggelige dag ved åen.

Mvh. Erik Frederiksen


Put and Take tur til Vrads 22-5-2017

Mandag d. 22-5-2017 var vi en tur ude i Vrads P.T. vi mødtes ved søen kl. 18.00 der var mødt 5 personer op til en hyggelig aften. Det var dejligt lunt i vejret, men lidt blæsende. Der blev kun fanger 1 fisk, som blev taget af Magnus den vejede ca. 1Kg.

Mvh. Erik Frederiksen


75 Års Jubilæum i Bos

Brædstrup og omegns Sportsfiskerforening har officielt 75 års jubilæum Tirsdag den. 9 Maj 2017. Dagen blev fejre på Brædstrup Kro.
Alle medlemmer og lodsejere i Bos var inviteret til brunchs Kl. 11.00 på Brædstrup Kro Lørdag den. 6-5-2017. Der var forventet ca. 45 deltagere til dette fine arrangement på kroen da der er ca. 100 medlemmer i Bos. Samt deres ægtefælle var inviteret samt alle vores lodsejere også med ægtefælle.
Det er bare trist at der er ikke var flere end 21 personer i alt der ville afsætte tid til hyggelig sammenkomst med fin buffet, øl eller sodavand samt te og kaffe, det var trist at se 24 veldækkede tomme pladser som ikke var besat.
Vi fik nogle fine gaver som 4 flasker rødvin, 200,- Kr. samt en ny bænk  opsat nede ved hytten.
Mange tak for gaverne.
Men der er åben bart ikke den store interesse for sammen vær i foreningen.

Mvh. Erik Frederiksen


Bos var på en rigtig god fisketur fra Thyborøn

Lørdag d.1-4-2017, vi var 12 mand der sejlede ud Kl. 07.00 kun 6 var medlemmer af Bos.
Vi var med det gode skib Muddi.
Turen var sat til 10 timer men vi fik lige en ½ time ekstra , det var en rigtig fin og god fisketur, ingen søsyge og der blev fanget mange fine fisk, største fisk blev fanget af Rune som var på 6,0Kg. Den største fisk som blev fanget af et medlem i Bos blev fanget af Sved Damgård og var på 5,2 Kg.
Der blev også fanget en lange på 3,0 Kg. og en knurhane.
Der blev ca. fanget 150 stk. fine torsk rigtig mange på omkring 3-4 kg. Så alt i alt en rigtig fin tur.
Har du lyst til en tur på havet så til meldig nu for at få en plads, næst tur med Muddi er 1-7-2017

Mvh. Erik Frederiksen


Referat

af Generalforsamling d. 28. februar 2017

Den årlige generalforsamling blev på vanligvis afholdt i Brædstruphallen cafeteria. Der var i år mødt 15 medlemmer op.
Erik Henriksen blev valgt som dirigent, under pkt. 1, hvorefter han konstaterede at indkaldelsen var sket rettidigt.
Pkt. 2 formandens beretning indeholdt mindre referater at de arrangerede fisketure der var afholdt i løbet af 2016, som desværre ikke indeholdte de helt store fangstrapporter. Beretningen var desuden omkring fiskehytten ved åen, som i løbet af året var blevet rettet op efter den var sunket 12-15 cm i den ene side. Grundet oversvømmelse og underminering. Selvom den var blevet rettet op, er standen stadig så dårlig, at bestyrelsen havde kigget på andre alternativer til hytten, mere om dette under pkt. 4.
Regnskabsberretningen under pkt. 3 blev godkendt med et overskud på 10.682 DKK, som hovedsagligt skyldes indbetaling for både 2015 og 2016 for salg af fiskekort fra Vestbirk søen.
Pkt.4 Forslag fra bestyrelsen, havde et forslag:
”Bestyrelsen vil hermed bede om generalforsamlingens accept til at bruge en del af vores kassebeholdning til at opføre en ny hytte på vores grund ved Gudenåen. Formanden vil i denne forbindelse redegøre for priser mm.”
Formandens kunne herefter fortælle at der var givet både nedrivningstilladelse, samt byggetilladelse fra Horsens kommune, så det administrative er på plads.
Bestyrelsen forslag var en bjælkehytte fra Sølund huse på 20 m2
https://solundhuse.dk/produkt/20-m2-daniella/
Prisen på hytten er 29.000, som vi har fået 3.000 kroner i rabat på, hvilket giver en indkøbspris på 26.000 dkk inkl. Moms.
Erik kunne herefter fortælle at han har fået tilsagn om et tilskud fra Velux Fonden på 20.000 dkk, så anskaffelsesprisen derved udgør 6.000 dkk, til hvilket der kommer støbning af sokkel, tagpap, maling samt diverse oveni. Den præcise værdi for dette kunne oplyses.
Herefter var der mulighed for generalforsamlingen at komme med input. Der var flere positive tilsagn om et godt stykke arbejde fra bestyrelsen. Tue Weel, fremsatte ønske om at hytten blev genopført som den eksisterende, med tanke på hyttens lange historie og de traditioner der er forbundet med den. Der var forståelse for dette fra generalforsamlingens side, men dette vil være et dyrere og mere tidskrævende opgave. Bestyrelsen havde svært ved at se hvordan der skulle blive tid og økonomisk formåen til dette.
Forslaget blev afsluttet med en afstemning, hvor 14 stemte for og en stemte imod. Byggeriet forventes at blive udført i foråret 2017
Pkt. 5 Erik Frederiksen blev genvalgt som formand
Pkt. 6. Erik Henriksen og Anker Jørgensen fik genvalg som bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 7. Tommy Henriksen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.
Pkt. 8 Niels Bøje Hansen blev genvalgt som revisor
Pkt. 9 Kim Vang blev genvalgt som revisorsuppleant
Pkt. 10. Fastsættelse af kontingent og indskud – ingen ændringer.
Der var ingen indkomne forslag under pkt.11.
Under pkt. 12. evt.
Der blev uddelt pokaler ved Carlo.
Tue Weel spurgte ind til om broen ved hytten kunne blive renoveret samtidig med hytten. Der blev aftalt at dette kunne være meget omfattende, så det vil nok blive udsat til næste år.
Derudover kunne bestyrelsen fortælle at der bliver afholdt 75 års jubilæum på Brædstrup kro d. 6. maj. Klubben er vært for mad og drikke til Lodsejere og påhæng, samt mad til medlemmer og påhæng. Mere information omkring dette kommer på hjemmesiden.
Til sidst en påmindelse om at medlemmerne skal huske at kontrollere jeres kontaktoplysninger på www.sportsfiskeren.dk


Jule Tam Tam 12-12-2016

Ja så havde vi igen vores årlige JuleTam Tam

i vores fiskeklub

på Søndergade. Det var meget fin med frem møde, der var 9 personer mødt frem. Der blev serveret gløgg med mange rosiner og mandler i og som noget nyt med hele , ingefær, hele nelliker og meget andet til vores

æbleskiver med florsukker og jordbær samt solbær

syltetøj til.
Hyggelig aften og der blev snakket og hygget.

Med Venlig Hilsen

Erik Frederiksen


Langeland d.22.10.2016

12 var med på turen som blev udskudt
en
time pga. kraftig blæst fra morgenstunden. Vinden skulle stilne af i løbet af dagen, men det blev kun de sidste par timer, hvor det lod mærke på sig.
Generelt var fiskeriet fint og der blev hjemtaget over 300 fladfisk. Hovedsageligt blev der fanget skrubber og isinger, men der var også et par pæne rødspætter imellem. Dagens storfangere blev Carlo med over 50 fine fladfisk til fryseren og Magnus med dagens største, en skrubbe på 760 gr.
Se lidt billeder under galleri


Thyborøn tur med MUDDI 10-9-2016

Vi var 12 mand der var på hav tur med Muddi, det var dejligt lun i vejret men det blæse ca.  10 sec/meter så det blev noget af en gynge tur.
Vi sejlede 3 timer vest på inden vi var på fiskepladsen, der blev fanget ca. 10 fisk pr. mand største fisk ca. 4,5 kg.
Jens Hansen var dagens redningsmand da han havde tilmeldt halvdelen af de lystfiskere der var med, og mange tak for det.
Håber vi ses igen d. 1 April 2017 til en ny hav tur med Muddi, husk at tilmelde dig.

Mvh. Erik Frederiksen


Møde i BOS Mandag  8-8-2016

Planlægning af efter åres turene samt klub aftner, der blev diskuteret ny hytte ved åen, da den gamle er ved at rådne op på grund af den høje vandstand i Gudenå, John vil undersøge / få et pris tilbud på en hytte på ca. 16² meter.
Vi tager det op på generalforsamlingen i 2017 .
Hytte til buddet gælder til vi har haft generalforsamling.

Mvh. Erik Frederiksen


Sommertur med Muddi d. 2-7-2016

Vi skulde have haft en dejlig sommer tur med  Muddi fra Thyborøn, men det danske vejr er lunefuld og drillede os igen, så turen blev desværre aflyst på grund af for meget vind.

Mvh. Erik Frederiksen


Grundlovsdag 5-6-2016

Vi startede med kaffe på terrassen kl. 8.00  det var rigtig fin vejr til at nyde rundstykkerne  samt en lille en til.
Fiske konkurrencen startede som altid kl. 9.00 og varer til kl. 15.00. på grund af det gode vejr  blev der ikke fanget en fisk der kunne holde de lovpligtige mål til indvejning.
Så der blev ikke uddelt nogen præmier i år.
Der var ca. 20 personer gennem dagen, nogle kom bare for at nyde stedet andre for at fiske lidt, mange tog hjem for at nyde vejret der hjemme.
Vi i bestyrelsen kunne godt tænke os der var lidt mere opbakning til dette fine arrangement.

Mvh. Erik Frederiksen


Reparation af hytten ved åen.

BOS  2-6-2016
Vi i bestyrelsen har været nede ved hytte  23-5 2016 for at se på de skader den har fået efter en våd vinter.
Vandet har som sagt stået helt op over gulvbrædderne inde i hytten, som nu vipper er rådne, fordi huset er sunket i den ene ende og jorden  er skubbet op af muldvarper og mosegrise så har træværket ikke kunne få luft.
Huset er sunket 12-15 cm
Vi Jens, Magnus, John, Erik og Anker var nede for at hæve hytten 1-6-2016, vi har hævet hytten, men alt træværk som bærer hytten er rådnet væk.
Den højre side for døren hænger og dingler nu, og døren gaber mindst 5 cm.
Der skal faktisk helt ny gulv og bærende bjælker i hytten samt ny sokkel før en det bliver godt.
John vil kikke på et alternativ til at renovere hytten.
Det kunne være vi kunne købe en demo hytte ved Gandrup Byggemarked.
Men John vender tilbage med en pris og en størrelse.
Vi kan evt. også søge nogle sponsorer samt nogle fonte om penge til en anden hytte

Mvh. Erik Frederiksen


Langeland 22-5-2016

Vi var 10 mand, der tog til Spodsbjerg for at fange fladfisk, med båden Felix.
Det var en fin tur og der blev fanget ca.200 flade.
Den største blev fanget at Erik Frederiksen og vejede 800 g.
Carlo


Kredsmesterskab i Havfiskeri 2016

Der blev for nok sidste gang afholdt kredsmesterskab i havfiskeri for fyn og Jylland i Maj 2016. Grundet lav tilslutning er alle hold automatisk kvalificeret til DM, hvilket fjerner eksistensgrundlaget for mesterskabet. Fremadrettet vil DSF afholde DM for alle tilmeldte hold.
Brædstrup havde også kun 1 hold med, hvor vi før i tiden oftest havde 3 hold med, så vi er som alle andre foreninger medvirkende til at kredsmesterskaberne ikke længere vil afholdes.
Brædstrup sluttede dog fint af med en Bronzemedalje for hold (Tommy Henriksen, Carlo Gregersen, Kim Vang, Jens Hansen), mens Tommy Henriksen fik en individuel sølvmedalje.

Se billeder under Galleri


Hornfisketuren. 5-5-2016

2 mand tog af sted til Alrø for at fiske hornfisk. De fangede 8 styk, det vil sige ,Magnus fangede 8
Hilsen Carlo.


P&T tur til Vrads 18.04.2016

Vi var 3 personer der mødte op til lidt fiskeri i Vrads, det var meget dårligt vejr det blæste og regnede samt var det koldt, så det var nok der for der ikke var bedre tilslutning  til dette arrangement.
Orla Holmegård fangede 1 ørred på 1,5 kg. og det var det.
Mvh. Erik Frederiksen

Generalforsamling d. 23. februar 2016
På sædvanligvis blev årets generalforsamling afholdt i Brædstruphallens cafeteria, hvor Ca. 20 medlemmer var mødt op. Der var i år ikke planlagt noget forud for generalforsamlingen, så vi gik til pkt. 1 på dagsordenen, valg af dirigent. Da den sædvanlige ordstyrer, Erik Henriksen var fraværende pga. sygdom, blev undertegnet valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet rettidigt.
Pkt. 2 formandens beretning blev godkendt og indeholdte et par gode ture til Langeland og fra Thyborøn, samt en del aflysninger. Derudover har vi fået en ny båd ved Vestbirk..
Regnskabet blev under pkt. 3 godkendt med et resultat på -4.578 DKK.
Under pkt. 4 forslag fra bestyrelsen, blev en om formulering af §8 vedrørende indvarsling af generalforsamlingen, vedtaget. Se gældende vedtægter under ”om klubben” på klubbens hjemmeside.
Erik Frederiksen blev genvalgt som formand under pkt. 5 og John Larsen og Carlo Gregersen fik genvalg som valg af 2 bestyrelsesmedlemmer under pkt. 6
Under pkt. 7 og 8 fik henholdsvis Niels Bøje Hansen og Benny Andersen genvalg som suppleant og revisor. Kim vang blev valgt som revisorsuppleant.
Under pkt.10 blev det fortalt at kontingentet fra 2017 hæves til 550 DKK/år. Denne stigning begrundes med en stigning i medlemsskabet til Danmarks Sportsfiskerforbund.
Under pkt. 11 var der ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Under pkt. 12 evt. Blev følgende pokaler uddelt:
Grundlovsdag: Magnus
Klubmester 2016: Svend Damgaard
Hornfisketuren: Magnus
Derudover blev det diskuteret om en Facebook gruppe kunne være noget for foreningen, dog uden endelig beslutning, samt blev det diskuteret om indkaldelse af generalforsamling skulle annonceres i Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad o. lign.
Generalforsamlingen sluttede af med lidt smørrebrød og en kop kaffe.
Tommy Henriksen

Referat af Nytårsturen 30-12-2015

Vi var på vores årlige nytårs tur denne gang gik turen til Lillebælt for at fange en fladfisk eller en torsk, vi sejlede med Neptun fra Skærbæk kl. 7.00 det var lidt køligt og mørkt samt meget blæsende, men ellers var vejret ok.
Der var meget strøm i vandet, så det var umuligt at fiske i det dybe vand midt i bæltet.
Vi var 8 personer. 4 andre personer Henrik ”skipper” havde tilmeldt sig til turen.

Så vi var 12 mand på båden, så der var meget god plads.
Jeg havde købt børste orm til alle mand, så vi var sikre på at fange noget, men nej, d
er var ingen

fra Bos der fik så meget som 1 fisk med hjem, der blev taget 1 fisk med hjem af en af skippers medtagene folk.
Ormene havde jeg købt i  dagen før 1,5 kg. For der skulle ikke mangle noget.
Vi gav 350,- kr. inkl. Orm for turen
Alt i alt var det en meget dårlig fisketur på 5 timer.
Mvh. Erik Frederiksen

Fladfisketuren med M/S Felix den 17. oktober 2015.

Efterårs turen var der stor rift om, her var der tilmeldt 12 mand fra BOS og 2 mand som var sat på venteliste. Det er dejligt når det er sådan.
Det blev er rigtig fin tur med Felix og Verner som Skipper. Vi fangede ca. 300 flotte flade, mange vejede mellem 8 og 900 gram. Den største fangede Svend Damgård, den havde en vægt på 1400 gram.
Vi håber på to rigtig gode ture i 2016.

Carlo

Turen med MUDDI 12-9-2016  er aflyst .
for meget vind

Erik Frederiksen

Referat fra Torsketur med Muddi – Thyborøn d. 4/7-2015

6 medlemmer og 6 ikke medlemmer sejlede kl. 07.00 ud af havnen i Thyborøn i diset/tåget vejr og ingen vind.Kl. 10 var vi på fiskepladsen og der var da også nogle torsk som bed på krogene. Næste plads var et vrag som både gav mange torsk, men det tog også mange pirke/grej. Over middag sejlede vi til et stenrev, som vi fiskede på indtil skipper ringede dagen af ved 14.30 tiden, for at sejle ind til det varme vejr i land, det så vi ikke noget til ude på havet, som hele dagen var diset og 17-20° perfekt fiskevejr.Dagens fangst var ca. 150 torsk, flere på 3-6 kg. med den største på 7 kg. fanget af Kasper Knudsen. Derud over blev der fanget knurhane, mørksej, lubbe og en enkelt makrel.Efter en dejlig dag på havet var fiskene renset og i fryseren kl. 22.00 ved undertegnede.
Kasseren Erik Henriksen.

5 juni 2015 Grundlovsdag

Vi startede med morgenkaffe kl.8.00 som vi plejer på taressen ved hytten i et helt utrolig flot vejr, der varlagt op til en dejlig dag ved åen. Der gik ikke lang tid inden den første gedde blev fanget af Bjarne Sonnenberg på 1,85 kg og 67 cm, så kom Magnus med  en fin bækørred på 0,650 kg. og 40 cm så vendte Bjarne tilbage med en gedde på 2,5 kg. og 68 cm.Carsten Bay Andersen fik en aborre 0,125 kg. 22,5 cm
Tillykke til Mogens og Tommy som har fundet vores flydebro i skoven ved Vestbirk sø.Der har været ca. 30 personer i løbet af dagen, som sluttede kl.15.00.Det var en meget god dag hvor folk rigtig hyggede sig med en øl, et par røde pølser og lidt amerikansk lotteri.
Pladsen gik til Magnus Haagensen Bøkørred 0,650 kg 40 cm
Pladsen gik til Bjarne Sonnenberg               Gedde 2,5 kg 68 cm
Pladsen gik også til Bjarne Sonnenberg    Gedde 1,85 kg 67 cm
Pladsen gik til Carsten Bay Andersen Aborre 0,125 kg 22,5 cm
Mvh Erik Frederiksen

Fladfisketuren med M/S Felix den 1.juni 2015.

Til turen var der kun tilmeldt 8 mand her fra BOS, det var jo ikke nok, så vi måtte have lidt hjælp fra Skipper Verner. Han skaffede 3 mand og så kunne turen blive til noget.
Det blev en udmærket tur. Vi sejlede ud ved 7 tiden, og smed snøren ud en times tid senere.
De 8 mand fra BOS fangede 170 flade.
Håber der er flere som vil melde sig til vores fisketurer i 2016.
Den næste tur bliver den 22. maj, her håber vi alle 12 pladser bliver besat.
Carlo

Hornfisketuren 14.05.2016

Først det positive, der var fint solskinsvejr, vestlig vind så det var godt.
Så det negative, for ringe tilslutning 2. mand , det er for dårligt, kære medlemmer det er måske et spørgsmål om tid, før bestyrelsen ikke gider arrangere ture for os mere, ærgerligt.
Deltagere : Brian Mikkelsen og Magnus Haagensen der fangede 1. hornfisk på 73 cm 510 g
Venlig hilsen Magnus

Referat fra Pighvar tur
en d.26-4-2015

4 Morgenfriske lystfiskere Magnus, Orla, Erik F og John startede fra Brædstrup klokken 5.00 og kørte til Børsmose strand.
Fiskeriet startede klokken 7.00 i rimeligt godt vejr.
Klokken 9.30 dukkede Erik H op med makker, men det hjalp ikke meget på fiskeriet, for da klokken blev 12.00 uden et nap overhovedet besluttede vi at opgive fiskeriet.
Mvh John Larsen.

P.T Tur til Vrads 4-5-2015

Vi var 4 personer der var ude at fiske i Vrads P.T Vi startede ved 17-18 tiden vi var ikke alle lige præcise, det var faktisk rigtig godt vejr, det plejer altid at blæse og regne når vi er der ude.
Der blev kun fanget 1 fisk af Fru Mortensen på et par kilo.

Mvh. Erik Frederiksen

Turen med MUDDI 28-03-2015 aflyst på grund af vind

Generalforsamling d. 24 februar 2015

Den årlige generalforsamling blev på vanlig vis afholdt i Brædstruphallens cafeteria, hvor ca. 18 var mødt op. Vi startede med et indlæg ved Tommy Henriksen om hans tur til Sørøya i sommeren 2014. Der var en spændende fortælling med mange gode billeder af fisk vi kun kan drømme om i de danske farvande. Derefter kunne den ordinære generalforsamling begynde, hvor Erik Henriksen blev valgt som dirigent.
Vi startede med formandens beretning omkring årets ture i 2014, som især for havturenes vedkommende havde været et rigtig godt år. Fra de 6 ture på Vesterhavet, Langeland og Lillebælt, kunne lystfiskerne med smide ca. 1200 fisk i fryserne. Derudover havde vi fået stjålet båd og bådebro ved Vestbirksøerne, som vi selvfølgelig gerne vil høre om, hvis der er nogen der ser eller hører noget. i 2014 mistede vi også et mangeårigt medlem, da Harry Andreassen afgik ved døden. Hans kone ringede efterfølgende og ville tilbød klubben diverse fiskeblade og film, som vi takkede ja til.
Formandens beretning blev godkendt af de fremmødte. Derefter fremlagde Erik Henriksen det reviderede regnskab som blev godkendt med et overskud på 986,65 kr, hvilket blev godkendt. Under pkt. 4 blev ændringen af vedtægternes §8 godkendt. Dette omhandlede en omskrivning, således det i fremtiden blev muligt også at indvarsle generalforsamlingen på hjemmesiden, da BOS-Nyt ikke længere udkommer.
Under pkt. 5 blev Erik Frederiksen genvalgt som formand, mens Anker Jørgensen og Erik Henriksen modtog genvalg som bestyrelsesmedlemmer under pkt. 6. Niels Bøje Hansen modtog genvalg som bestyrelsessuppleant, samt som revisor under hhv. pkt. 7 og 8. Kim vang blev genvalgt som revisorsuppleant under pkt. 9
Under pkt 10. fastsættelse af kontingent og indskud, blev en 10 kroners stigning godkendt. Dette skyldes at forbundet har hævet deres kontingent og det blev besluttet at følgde denne stigning i foreningen. Der var ikke nogle forslag fra medlemmerne under pkt. 11
Under pkt. 12 Evt. blev der diskuteret lidt frem og tilbage omkring betydningen af at lodsejer Jens Jørgen Rasmussen sælger sin jord og ejendom fra. Derudover fremlagde Erik Frederiksen lidt oplysninger omkring de 2 scenarier der bliver arbejdet på omkring “gamle å” ved Vestbirk og vandkraften. Det ene forslag går ud på at fortsætte nuværende drift, mens det andet scenarier går på at lave naturgenopretning og nedlægge vandkraften. Se mere i nedenstående link.
http://horsenskommune.dk/~/media/Publikationer/TeknikOgMiljoe/NaturOgMiljoe/Natur/VestbirkVandkraftværkProjektbeskrivelseJuni2014-2_pdf.ashx?la=da
Derudover fremlage Kim Vang et ønske om at havturene blev fordelt lidt imellem lige/ulige uger grundet arbejde. Til sidste blev der uddelt lidt pokaler, hvor Magnus blev hornfiskemester, Erik Frederiksen blev torskekonge, mens John Larsen blev klubmester.